Wyszukiwanie w witrynie:  

Formularz wyszukiwania

O nas

Kim jesteśmy ?

Działamy od 1997 r. Wydaliśmy ponad 600 tytułów. Naszym celem jest promowanie rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego naszej Uczelni. Publikacje Wydawnictwa AHE wyróżniają się wysokim poziomem edycyjnym. Wśród najlepiej sprzedających się książek naszego wydawnictwa są publikacje dla arteterapeutów oraz dla nauczycieli, szczególnie pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz różnego rodzaju dysfunkcjami, a także pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik do nauki języka angielskiego ROUTE A1 i ROUTE A2, przygotowujący do egzaminu TELC. Ponadto jesteśmy wydawcą siedmiu czasopism naukowych.

Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej

Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od początku swojego istnienia troszczy się o najwyższą jakość publikowanych tekstów, a także o przestrzeganie prawa własności intelektualnej oraz rzetelności wydawniczej. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przestrzega standardy etyczne wyznaczone przez Comitee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcje, Rady Redakcyjne oraz Rady Naukowe czasopism wydawanych przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych oraz monografii poddawane są sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac (szczegółowe zasady w załączniku).

Zamówienia poprzez sklep internetowy Księgarnia Naukowa AHE

Konto bankowe: PL 70 1090 1304 0000 0001 0176 7255  2 O. w Łodzi