Wyszukiwanie w witrynie:  

Formularz wyszukiwania

Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej

Autor: Józef Chojnacki

ISBN 978-83-7405-660-1

Cena detaliczna 30,00 zł

Rok wydania 2018

Stron 230   format A5

 

W słowniku zamieszczono frazeologizmy funkcjonujące w komunikacji językowej miesz­kańców (w tym w większej części chłopów) Wielkopolski północno-wschodniej – dotyczy głównie terenu gmin Kleczew, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Wilczyn i Ostrowite. Zgromadzony materiał frazeolo­giczny obejmuje okres od początku XX wieku do chwili obecnej. Wiedzę o języku chłopów dwudziestolecia międzywojennego autor zaczerpnął z kontaktów z osobami, które pa­miętały tamten okres; okupację hitlerowską - z własnych przeżyć. Zbiór frazeolo­gizmów z okresu PRL i Polski po 1989 roku pochodzi z rejestrowania przez autora bieżących zjawisk językowych.