Wyszukiwanie w witrynie:  

Formularz wyszukiwania

Zapowiedzi wydawnicze na rok akademicki 2017/2018

Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro red. E. Woźnicka

• Edukacyjny wymiar kształcenia w pielęgniarstwie red. Z. Tokarski

Józef Chojnacki Frazeologia gwarowa Wielkopolski północno-wschodniej

•Interdyscyplinarny wymiar pielęgniarstwa w serii: Ewaluacja i kształcenie pielęgniarek i położnych w Polsce, tom 8, red. A. Renn-Żurek

•Senior w obszarze komunikacji społecznej red. A. Łacina-Łanowski

•Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(24)/2017 red. Z. Ślusarczyk

Dorota Miązek Sukces w nauce czytania - Zwierzaki (3) autorski program nauki czytania dla dzieci od 4 r.ż. wspierany nagraniem

•CIVITAS HOMINIBUS nr 12/2017 pod red. prof. Marka J. Malinowskiego

•KULTURA I WYCHOWANIE. Międzynarodowe czasopismo pedagogiczne nr 12/2017 pod red. dra Krzysztofa Kamińskiego